มุมมอง: 
      รายการ ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

  ไลบรารีเอกสาร

2556 2556  การใช้ห้องประชุม  0 4 ปีที่แล้ว
2557 2557  ห้องประชุม  1 4 ปีที่แล้ว
king king    0 4 ปีที่แล้ว
Project Documents Project Documents  Create a document library when you have a collection of documents or other files that you want to share. Document libraries support features such as sub-folders, file versioning, and check-in/check-out.  1 6 ปีที่แล้ว
การประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพ    16 3 ปีที่แล้ว
การให้บริการ การให้บริการ    1 5 ปีที่แล้ว
ข่าว ข่าว    38 5 ปีที่แล้ว
ข่าว2 ข่าว2    1 6 ปีที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์ NEWS    89 3 ปีที่แล้ว
งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยสถาบัน    0 3 ปีที่แล้ว
บทความวิทยาศาสตร์ทางทะเล บทความวิทยาศาสตร์ทางทะเล    8 5 ปีที่แล้ว
บริการวิชาการ บริการวิชาการ    43 3 ปีที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์    26 4 ปีที่แล้ว
เพจ เพจ  ไลบรารีระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคุณลักษณะ การประกาศ เพื่อเก็บเพจที่สร้างขึ้นในไซต์นี้  101 3 ปีที่แล้ว
เพจไซต์ เพจไซต์  ใช้ไลบรารีนี้ในการสร้างและเก็บเพจต่างๆ บนไซต์นี้  15 5 ปีที่แล้ว
แม่แบบฟอร์ม แม่แบบฟอร์ม  ไลบรารีนี้มีแม่แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ดูแลซึ่งถูกเปิดใช้งานไปยังไซต์คอลเลกชันนี้  0 6 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเอง    2 6 ปีที่แล้ว
รายงานคุณภาพน้ำ รายงานคุณภาพน้ำ    114 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รายงานแบบกำหนดเอง รายงานแบบกำหนดเอง  ไลบรารีเอกสารนี้มีแม่แบบในการสร้างรายงานแบบกำหนดเองของ Web Analytics สำหรับไซต์คอลเลกชันนี้  0 7 ปีที่แล้ว
รายงานประจำปี รายงานประจำปี    10 3 ปีที่แล้ว
รูป รูป  ไลบรารีระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคุณลักษณะ การประกาศ เพื่อเก็บรูปที่ถูกใช้บนเพจในไซต์นี้  21 4 ปีที่แล้ว
ไลบรารีสำหรับปล่อย ไลบรารีสำหรับปล่อย  หลังจากที่กรอกข้อมูลในคุณสมบัติแล้ว แฟ้มที่ถูกอัปโหลดไปยังไลบรารีนี้จะถูกย้ายไปยังไลบรารีหรือโฟลเดอร์ที่ถูกต้องตามกฎที่สร้างโดยเจ้าของไซต์นี้โดยอัตโนมัติ  0 6 ปีที่แล้ว
ไลบรารีเอกสาร ไลบรารีเอกสาร    2 3 ปีที่แล้ว
วิธีใช้ไซต์คอลเลกชัน วิธีใช้ไซต์คอลเลกชัน  ไลบรารีระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคุณลักษณะวิธีใช้ไซต์คอลเลกชันแบบกำหนดเองเพื่อเก็บเนื้อหาวิธีใช้แบบกำหนดเองที่สามารถแสดงตลอดทั้งไซต์คอลเลกชันได้  0 6 ปีที่แล้ว
เอกสาร เอกสาร  ไลบรารีระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคุณลักษณะ การประกาศ เพื่อเก็บเอกสารที่ถูกใช้บนเพจในไซต์นี้  13 4 ปีที่แล้ว
เอกสารของไซต์คอลเลกชัน เอกสารของไซต์คอลเลกชัน  ไลบรารีระบบถูกสร้างโดยคุณลักษณะ ทรัพยากรในการประกาศ เพื่อเก็บเอกสารที่ใช้ตลอดทั้งไซต์คอลเลกชัน  0 6 ปีที่แล้ว
แอสเซทของไซต์ แอสเซทของไซต์  ใช้ไลบรารีนี้ในการเก็บแฟ้มที่รวมอยู่ในเพจต่างๆ ภายในไซต์นี้ เช่น รูปต่างๆ บนเพจ Wiki เป็นต้น  204 3 ปีที่แล้ว