วิธีใช้ไลบรารี Wiki นี้
คุณสามารถใช้ไลบรารี Wiki นี้ในการแบ่งปันความรู้ ระดมความคิด ร่วมมือกับทีมของคุณในการออกแบบ สร้างคำแนะนำวิธีใช้ สร้างสารานุกรมความรู้ หรือเพียงแค่เขียนข้อมูลประจำวันในรูปแบบที่เข้าถึงและปรับเปลี่ยนได้ง่าย

การแก้ไขเพจ
เมื่อต้องการแก้ไขเพจนี้ ให้คลิกไอคอน แก้ไขเพจ ที่ด้านบนสุดของเพจ เมื่อต้องการดูคำสั่งที่ใช้ได้ทั้งหมด ให้คลิกแท็บ เพจ เมื่อคุณทำการแก้ไข คุณสามารถพิมพ์ข้อความลงในเพจ หรือแทรกตารางและรูปภาพได้ เมื่อต้องการหยุดการแก้ไข ให้คลิกปุ่ม บันทึก ที่ด้านบนสุดของเพจ ถ้าคุณออกจากเพจขณะทำการแก้ไข คุณจะได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การสร้างการเชื่อมโยง Wiki
คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเพจอื่นในไลบรารี Wiki นี้ได้โดยการแนบชื่อของเพจไว้ในวงเล็บเหลี่ยมคู่ เมื่อคุณพิมพ์ [[ Wiki จะเสนอแนะชื่อเพจที่เริ่มต้นด้วยอักขระที่คุณพิมพ์ลงไป คุณสามารถเลือกหนึ่งในเพจเหล่านี้ได้โดยการใช้ปุ่มลูกศรหรือเมาส์ หรือคุณสามารถพิมพ์ชื่อใหม่ลงไปได้เช่นกัน ถ้าคุณพิมพ์ชื่อใหม่ จะมีการสร้างการเชื่อมโยงไปยังเพจที่ยังไม่ได้สร้างขึ้น การเชื่อมโยงจะสิ้นสุดด้วยการพิมพ์ ]] ถ้าคุณกำลังเชื่อมโยงไปยังเพจในโฟลเดอร์ย่อยหรือข้อมูลในรายการอื่น คุณสามารถกดแท็บเพื่อเพิ่มรายการที่เสนอแนะที่เลือกลงในการเชื่อมโยงของคุณได้โดยไม่ต้องปิดการเชื่อมโยง

นอกจากเพจแล้ว คุณยังสามารถเชื่อมโยงไปยังวัตถุต่างๆ หลายชนิดใน SharePoint ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยง:
[[สุนัข]] : การเชื่อมโยงไปยังเพจชื่อ สุนัข ในโฟลเดอร์เดียวกัน
[[สัตว์/สุนัข]] : การเชื่อมโยงไปยังเพจชื่อ สุนัข ในโฟลเดอร์ย่อยชื่อ สัตว์
[[List:ข้อความประกาศ/ยินดีต้อนรับ]] : การเชื่อมโยงไปยังรายการชื่อ ยินดีต้อนรับ ในรายการ การประกาศ ในไซต์นี้

เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงไปยังเพจ และต้องการให้การเชื่อมโยงแสดงข้อความอื่นที่ไม่ใช่ชื่อเพจ ให้พิมพ์อักขระไปป์ (|) หลังชื่อเพจ แล้วพิมพ์ข้อความที่จะแสดง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ [[หน้าแรก|โฮมเพจ]] เพื่อสร้างการเชื่อมโยงที่มีป้ายชื่อ โฮมเพจ ซึ่งชี้ไปยังเพจที่ชื่อ หน้าแรก

เมื่อต้องการแสดงวงเล็บเหลี่ยมเปิดหรือปิดคู่โดยไม่ต้องทำเป็นการเชื่อมโยง ให้พิมพ์เครื่องหมายแบคสแลช (\) ก่อนวงเล็บเหลี่ยมคู่นั้นๆ ตัวอย่างเช่น \[[ หรือ \]]

การสร้างเพจ
วิธีหลักๆ ในการสร้างเพจใหม่ในไลบรารี Wiki ของคุณมีอยู่สองวิธีด้วยกัน:
  1. การสร้างการเชื่อมโยงไปยังเพจที่ไม่มีอยู่ แล้วคลิกที่การเชื่อมโยงนั้นเพื่อสร้างเพจ:
    วิธีนี้เป็นวิธีที่แนะนำในการสร้างเพจ เนื่องจากจะทำให้ผู้อื่นสามารถหาเพจนั้นได้ง่ายขึ้นเมื่อมีเพจอื่นเชื่อมโยงอยู่กับเพจนั้น การเชื่อมโยงไปยังเพจที่ไม่มีอยู่นี้จะมีการขีดเส้นใต้ด้วยเส้นประ

  2. การสร้างเพจที่ไม่มีการเชื่อมโยงกับเพจใดๆ:
    ในเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก สร้างเพจ ซึ่งจะมีการถามชื่อที่คุณจะใช้ จากนั้นจึงสร้างเพจขึ้นในไลบรารี Wiki ปัจจุบัน

การจัดการไลบรารี Wiki ของคุณ
คุณสามารถจัดการเพจต่างๆ ในไลบรารี Wiki ของคุณได้โดยการคลิก ดูเพจทั้งหมด บนแท็บ เพจ ของเพจใดก็ได้ในไลบรารี

การคืนค่าเพจ
ถ้าคุณจำเป็นต้องคืนค่ารุ่นก่อนหน้าของเพจใดเพจหนึ่ง ให้คลิก รุ่นก่อนหน้า ในแท็บ เพจ ที่ด้านบนสุดของเพจ จากนั้น คุณจะสามารถคลิกที่รุ่นใดก็ได้ใน เปิดใช้ด่วน เพื่อดูเพจในลักษณะที่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆ ถ้าคุณต้องการคืนค่าไปเป็นรุ่นใดรุ่นหนึ่ง ให้เลือกรุ่นนั้น แล้วคลิก คืนค่ารุ่นนี้ ในแถบเครื่องมือ

การดูการเชื่อมโยงขาเข้า
คุณสามารถดูได้ว่ามีเพจใดที่เชื่อมโยงอยู่กับเพจปัจจุบันบ้างโดยการคลิก การเชื่อมโยงขาเข้า ที่ด้านบนสุดของเพจ ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นเพจใดๆ ที่เชื่อมโยงอยู่กับเพจนี้


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไลบรารี Wiki ของ Microsoft SharePoint Foundation ให้คลิก วิธีใช้ บนเพจ Microsoft SharePoint Foundation ใดๆ